Transformatie naar nieuwe organisatievorm

Afbouw Alliantie is volop in ontwikkeling. We kiezen voor een nieuwe organisatievorm, waardoor we nog beter en nog gerichter kunnen werken. Optimale kwaliteit kunnen blijven bieden en heel gericht ons netwerk gaan versterken, zodat een landelijke dekking mogelijk wordt met regionale vakmensen die de verbinding aangaan met elkaar in een (lokale)coöperatie. Per regio bereiken we een gerichte doelgroep: opdrachtgevers en ZZP-ers met wie we graag een samenwerking aangaan in kleine teams. Deze teams kunnen beter de samenwerking aangaan dan een grote organisatie, maar hebben wel de goede eigenschappen van een groot bedrijf. Kleine lokale coöperaties worden gefaciliteerd vanuit de grote koepelcoöperatie: Afbouw Alliantie Nederland (AAN).

Lokale coöperatie

In 2021 worden de eerste lokale coöperaties opgericht die aangesloten zijn op AAN. Doelstelling is dat we de komende twee jaar zo’n 6 nieuwe lokale coöperaties opzetten. Elk met eigen leden, eigen opdrachten en eigen verantwoordelijkheden. Eerste lokale coöperatie die begin 2021 actief draait is Afbouw Alliantie Midden-Nederland, met Amersfoort als vestigingsplaats. En de hoofdlocatie nu, Afbouw Alliantie in Alphen aan den Rijn, wordt ook een lokale coöperatie binnen AAN.

Inspelen op vraag en aanbod

Behalve dat leden van Afbouw Alliantie zich aansluiten bij een lokale coöperatie, verandert er qua werk niets. Gibo wanden plaatsen in de afbouw is en blijft ons specialisme. Wel kunnen we per regio veel beter inspelen op vraag en aanbod. Opdrachtgevers doen zaken met een lokaal of regionaal bedrijf en dat geeft een vertrouwd gevoel. Daarnaast wordt het makkelijker voor de ZZP-er om zich aan te sluiten bij Afbouw Alliantie in de eigen regio.

Opzetten lokale coöperatie

Huidige en nieuwe leden zoeken elkaar op en kunnen samen een lokale coöperatie starten. AAN faciliteert dit hele traject, helpt bij het opzetten van de nieuwe coöperatie en begeleidt totdat de lokale coöperatie op eigen benen kan staan. Als ZZP-er in gibo wanden plaatsen kun je lid worden bij een lokale coöperatie. Bestuur van AAN beoordeelt potentiële leden of zij er klaar voor zijn om een nieuwe lokale coöperatie op te starten.

Kwaliteit en samenwerking

We blijven werken aan kwaliteit en de meerwaarde van ons coöperatieconcept, waar we als leden 100% achterstaan. Werken aan kwaliteit betekent kennis vergaren en vooral ook kennis delen, altijd gericht op de samenwerking. Nieuwe mensen die het vak willen leren, worden opgeleid volgens het gildesysteem: meester en gezel. Op deze manier voelt een ZZP-er zich direct betrokken binnen de coöperatie, de opdrachten en de werkwijze. Ervaren leden geven hun kennis door en zorgen voor het kweken van goed opgeleide nieuwe aanwas binnen de coöperatie. Met elkaar houden we de kwaliteit hoog, dragen we bij aan een prettige werkomgeving en het beste resultaat voor onze opdrachtgevers.

netwerk afbouw alliantie cooperatie

volg onze updates ook op LinkedIn