afbouw specialisten, gibo wanden

Organisatievorm met regio cooperaties

Afbouw Alliantie is volop in ontwikkeling. Wij zijn specialisten in afbouw en werken binnen een organisatievorm met regio coöperaties, waardoor we nog beter en nog gerichter kunnen werken. Optimale kwaliteit kunnen blijven bieden en heel gericht ons netwerk gaan versterken, zodat een landelijke dekking mogelijk wordt met regionale vakmensen, onze afbouwspecialisten, die de verbinding aangaan met elkaar in een coöperatie. Per regio bereiken we een gerichte doelgroep: opdrachtgevers en ZZP-ers in de afbouw met wie we graag een samenwerking aangaan in kleine teams.

Regionale coöperatie

Inmiddels heeft Afbouw Alliantie meerdere regiocoöperaties succesvol opgezet:

  1. Afbouw Alliantie Midden Nederland  
  2. Afbouw Alliantie Bollenstreek
  3. Afbouw Alliantie Gouda
  4. Afbouw Alliantie Groene Hart (in oprichting)

In tegenstelling tot grote bedrijven werken onze kleinere regio cooperaties veel makkelijker samen, maar beschikken wel over de goede eigenschappen van een groot bedrijf. Een regionale coöperatie wordt aangesloten op en gefaciliteerd vanuit de grote koepelcoöperatie: Afbouw Alliantie Nederland (AAN). In 2021 werden de eerste regio coöperaties opgericht met als doel binnen twee jaar uit te groeien naar zes. Elk met eigen leden, eigen opdrachten en eigen verantwoordelijkheden.

Inspelen op vraag en aanbod

Behalve dat leden van Afbouw Alliantie zich aansluiten bij een regio coöperatie, verandert er qua werk niets. Gibo wanden plaatsen in de afbouw is en blijft ons specialisme. Wel kunnen we per regio veel beter inspelen op vraag en aanbod. Opdrachtgevers doen zaken met een lokaal of regionaal bedrijf en dat geeft een vertrouwd gevoel. Daarnaast wordt het makkelijker voor de ZZP-er om zich aan te sluiten bij Afbouw Alliantie in de eigen regio.

Opzetten regio coöperatie

Huidige en nieuwe leden zoeken elkaar op en kunnen samen een regio coöperatie starten. AAN faciliteert dit hele traject, helpt bij het opzetten van de nieuwe coöperatie en begeleidt totdat de lokale coöperatie op eigen benen kan staan. Als ZZP-er in gibo wanden plaatsen kun je lid worden bij een regionale coöperatie. Bestuur van AAN beoordeelt potentiële leden of zij er klaar voor zijn om een nieuwe regio coöperatie op te starten.

Kwaliteit en samenwerking

We blijven werken aan kwaliteit en de meerwaarde van ons coöperatieconcept, waar we als leden 100% achterstaan. Werken aan kwaliteit betekent kennis vergaren en vooral ook kennis delen, altijd gericht op de samenwerking. Nieuwe mensen die het vak willen leren, worden opgeleid volgens het gildesysteem: meester en gezel. Op deze manier voelt een ZZP-er zich direct betrokken binnen de coöperatie, de opdrachten en de werkwijze. Ervaren leden geven hun kennis door en zorgen voor het kweken van goed opgeleide nieuwe aanwas binnen de coöperatie. Met elkaar houden we de kwaliteit hoog, dragen we bij aan een prettige werkomgeving en het beste resultaat voor onze opdrachtgevers.

netwerk afbouw alliantie cooperatie

volg onze updates ook op LinkedIn

Partnerbedrijven