afbouw specialisten, gibo wanden

Veiligheid op de bouwplaats

Als we praten over veiligheid op de bouwplaats komen we stiekem tot de conclusie dat alle clichés waar zijn. Ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. Inderdaad, veilig werken in de bouw kan vaak vele malen beter. Klopt, medewerkers op de bouwplaats zijn zich nog altijd niet voldoende bewust van de gevaren. Juist, de consequenties van onveilige situaties in de bouw kunnen ongelofelijk groot zijn. Kortom, we motiveren iedereen binnen Afbouw Alliantie Coöperatie alert te zijn op ieders eigen veiligheid en die van een ander.

Oren en ogen te kort

Werken in de bouw is een praktisch beroep. Er wordt met zwaar materieel gewerkt en veel werk gebeurt nog met de hand waar je het ambacht in terugziet. Ook ervaren we al jaren het gemak van automatisering, computergestuurde machines en op de vloer bouwtekeningen uitlezen via een tablet. Dat er veel gebeurt op de bouwplaats weten we als professionals in de bouw maar al te goed. Soms kom je oren en ogen te kort en daarom is het belangrijk dat onnodige risico’s tot een minimum worden beperkt. Hoe we dat doen lees je in dit artikel.

Geen kwaliteit zonder veiligheid

Bewustwording is waar het allemaal mee begint. Van oude rotten in het vak tot de nieuwe generatie afbouw specialisten, iedereen werkt samen. Met elkaar zorgen ze dat er kwalitatief goed werk geleverd wordt. Kwaliteit gaat niet zonder veiligheid en om dat goed tussen de oren te krijgen zet Afbouw Alliantie Coöperatie in op een next level veiligheidsbeleid. Roel van Leeuwen: We investeren dit jaar flink wat extra in veiligheid op de bouwplaats. Dat doen we niet voor niets. Veilig werken vinden wij een must. Voor onze zelfstandige bouwprofessionals, maar ook voor onze klanten. Achter de schermen bereiden we alles zo goed mogelijk voor om een veilige werkvloer te creëren. Dat geeft rust op de bouwplaats, want tijdens je werk letten we op elkaar. Onveilige situaties signaleren we direct en daarmee voorkomen we dat er ongelukken gebeuren.”

Toolbox meetings

Hoe Afbouw Alliantie dat doet? Al jaren worden gereedschappen en ander bouwmaterieel volgens de normen gekeurd. Toch is er tegenwoordig meer nodig om een optimale veiligheidscultuur na te streven. Om te beginnen organiseert de coöperatie sinds enige tijd Toolbox meetings voor alle leden die aangesloten zijn. Juist omdat we met zelfstandigen in de bouw werken moeten we uiterst voorzichtig zijn. Niet alleen zijn we zuinig op deze gouden handjes, ook zij moeten kunnen vertrouwen op een veilige en gezonde werkomgeving. Een zelfstandige moet zich immers zelf verzekeren en dat kan bij een ongeval onaangename gevolgen hebben. De Toolmeetings geven handvatten voor een structurele werkwijze die voor iedereen te behappen is, want het moet vooral werkbaar blijven.

Makkelijker maken, niet moeilijker

Belangrijk vinden we binnen Afbouw Alliantie Coöperatie dat we kunnen bouwen op een uitstekend veiligheidsbeleid. We willen het vooral makkelijker maken voor onze mensen, niet moeilijker. Er zijn veel regels waar we ons in de bouwwereld aan moeten houden en dat is terecht, maar het moet wel leuk blijven. Juist die Toolbox meetings maken een beleid rond veiligheid tastbaar, beter te begrijpen en makkelijker uit te voeren. In dat kader maken we op een prettige en laagdrempelige manier stappen om hoger op de ladder te komen. Dan hebben we het over de Safety Culture Ladder waar we graag wat meer over vertellen.

Safety Culture Ladder

Op de website van de Safety Culture Ladder wordt de term als volgt omschreven: De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Je kunt het zien als een instrument dat helpt om het aantal onveilige situaties terug te dringen. Zo kunnen we er als moderne organisatie voor zorgen dat de kans op incidenten, verzuim en schades aanzienlijk lager wordt. Dankzij de kaders die de veiligheidsladder biedt krijgen we een totaaloplossing voor veiligheid op de bouwplaats voor alle betrokkenen. Van belang is dat iedereen, inclusief uitvoerders, opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers, op de hoogte is van het actuele veiligheidsbeleid van Afbouw Alliantie Coöperatie.

Veiligheidsbewustzijn verhogen

Binnen Afbouw Alliantie Coöperatie zorgen we ervoor dat het veiligheidsbeleid op een zo breed mogelijke manier gedragen wordt. We investeren dit jaar daarom extra in het thema veiligheid op de bouwplaats en zetten actief in op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Met een up-to-date veiligheidscultuur zorgen we ervoor dat iedereen kan werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Ook hebben we één vast aanspreekpunt aangesteld die optreedt als interne preventieadviseur en de Toolbox meetings begeleidt. Dankzij de Safety Culture Ladder kunnen we het veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag meetbaar maken. Dat geeft een goed gevoel richting alle partijen met wie we samenwerking binnen onze afbouwprojecten.

Kwalificatie in zicht

In de loop van 2023 laten we ons als organisatie kwalificeren voor de Safety Culture Ladder op trede twee. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in gang gezet. Via onze website en socials houden we ons netwerk op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Afbouw Alliantie Coöperatie. Wil je meer weten over de aanpak van SCL met een uitleg over de 5 laddertreden van veiligheidsbewustzijn, neem dan eens een kijkje op deze website.

Safety Culture Ladder treden

bron: Safety Culture Ladder

Partnerbedrijven