afbouw specialisten, gibo wanden

Voordelen van werken met BIM

“Vind jij het leuk om samen te werken?” “Houd je altijd het overzicht?” “Werk jij structureel en ben je in staat om bij te sturen waar nodig?” We kennen ze allemaal, de oneliners in vacatures. Afdeling personeelszaken is erop gebrand om het hoogst haalbare uit hun sollicitanten te halen. Zeker in de bouw zijn de eisen hoog en wordt de spoeling qua vakmensen dunner, waardoor we allemaal de parels uit de arbeidsmarkt willen opvissen. Afbouw Alliantie heeft een andere aanpak als het gaat om het bereiken van vakbekwame specialisten. Daarnaast werken we ook nog eens met uitstekend softwaresysteem voor soepele en efficiënte werkprocessen. ZZP-ers versterken ons team met kennis en vakmanschap en werken volgens het bouwinformatiemodel. Eén plus één is drie. Graag vertellen we je meer over de voordelen van werken met BIM binnen onze coöperatie.

Wat is BIM?

BIM is een methode die wordt toegepast om processen beter te laten verlopen door informatie-uitwisseling. We praten over bouwprocessen, want BIM is een bouwgerelateerde softwaretool die ons werk een stukje makkelijker én overzichtelijker maakt. Met ons werk bedoelen we in dit geval specifiek de afbouwfase in het totale bouwproject. Afbouw Alliantie werkt altijd als onderaannemer en is afhankelijk van de lijnen die de hoofdaannemer uitzet. En van de systemen en methoden waarmee gewerkt wordt. Zolang dat allemaal in BIM staat, gaat het goed, want de kans op miscommunicatie wordt tot een minimum beperkt. Alle betrokkenen in een bouwproject zorgen ervoor dat alle informatie in BIM gezet wordt. Hiermee bespaar je tijd, geld en ergernis, want het bouwinformatiemodel kun je zien als het digitale model van een bouwwerk. Digitaal bijsturen kun je vooraf, fouten kun je eerder oppakken en je hebt altijd zicht op het grotere geheel.

BIM toegepast door Afbouw Alliantie

De voordelen zijn voor veel vakgenoten onmiskenbaar, want BIM is BIM. Inmiddels heeft deze methode zijn kracht wel bewezen en kunnen we er in ons vak eigenlijk niet meer omheen. Kijkend naar het werk dat onze Afbouw Specialisten voorbereiden, uitvoeren en evalueren, kun je niet meer zonder digitaal model. Voor het plaatsen van gibowanden zijn bepaalde componenten nu eenmaal cruciaal. Denk aan de maten van kozijnsparingen, lateihoogtes, type wanden, dikte van neuzen nabij kozijnen, eventuele nissen in gipswanden of aansluitingen tegen dakschuinte. Specialisten in de afbouw voelen direct waar de knelpunten kunnen liggen. Dankzij de toepassing van BIM door Afbouw Alliantie werken we met veel meer structuur en overzicht. Kortom, een beter resultaat en een relaxter gevoel. Ook niet onbelangrijk.

Ketenintegratie

Mooi woord, ketenintegratie, maar in feite is dat wat BIM doet. Bouwprocessen worden beter georganiseerd, alle data staat digitaal opgeslagen en is inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Werkt heel erg prettig, zeker voor onze rol als onderaannemer. Je werkt niet alleen veel makkelijker samen als je alle projectinformatie kunt inzien, je houdt ook beter overzicht en de kans op fouten is veel kleiner dan voorheen. Juist omdat verschillende partijen in één digitaal systeem werken, worden de lijnen korter. Iedereen in de keten weet wanneer hij wat moet doen en volgt het proces. Die integratie is een enorme stap vooruit in de bouw waar een klein foutje grote gevolgen kan hebben.

What you see is what you get

Werkten we vroeger met CAD in 2D, nu biedt BIM de 3D modeltekening variant waarbij geldt: what you see is what you get. Veel minder foutgevoelig, geen verrassingen achteraf, maar gewoon een realistisch en zeer gedetailleerd ontwerp waar je op kunt bouwen. Voor Afbouw Alliantie betekent dat we voorbereiding in BIM verwerken en dat doen we dan in nauwe samenwerking met de hoofdaannemer. Werkt niet alleen prettig, maar geeft onze mensen ook veel meer vertrouwen. In elkaar en in het resultaat. Hoe dynamisch de werkomgeving ook is, de voordelen van werken met BIM ervaren onze ZZP-ers elke dag. Want als er tijdens de afbouw een foutje in mocht sluipen - het blijft mensenwerk - dan kijken er meerdere ogen mee die weten hoe de tekening in BIM staat. Op de werkvloer hebben wij de BIM applicatie op onze tablets staan, waardoor ook eventuele wijzigingen in de tekening realtime gedaan kunnen worden. Overzicht houden is eenvoudiger, het plaatsen van gibo wanden gaat sneller en vooral efficiënter door een betere samenwerking en informatie-uitwisseling.

Faalkosten reduceren

We spraken eerder al over beter samenwerken met alle partijen en betere communicatie tussen werkvloer en werkvoorbereiding, dankzij BIM. Een bewezen resultaat van werken met BIM is faalkosten reduceren. Onze afbouwspecialisten werken met duidelijke tekeningen die de juiste informatie bevatten voor het plaatsen van binnenwanden met gipsblokken. Uiterst secuur, altijd volgens de data die de 3D applicatie beschikbaar stelt en is er een issue dan wordt er direct contact opgenomen met de werkvoorbereiding. Voordat een project daadwerkelijk van start gaat, nemen de vakmensen de tekeningen en gegevens door met de werkvoorbereiding en kunnen er eventueel nog laatste technische aanpassingen gedaan worden. Doel hiervan is dat de aanwezige kennis op de werkvloer volledig tot zijn recht komt. Ook dit zal resulteren in faalkostenvermindering en kruisbestuiving van werkvloer met kantoor wat ons als lerende organisatie zo sterk maakt.

BIM is slim

Na alle voordelen van werken met BIM gelezen te hebben kunnen we niet anders dan meegaan met de slogan BIM is slim. Klopt, hartstikke slim, maar goed opgeleide afbouw specialisten doen nog altijd het werk. Zij zijn de handen die het werk uitvoeren, onze toppers op het bouwproject. Wel is het fijn om te zien dat onze ZZP-ers in de afbouw zo goed aansluiten bij de methode en dat het werkt. Korte lijnen in de communicatie, elkaar helpen, nieuwe aanwas het vak leren (zie gildesysteem) en wegwijs maken in de afbouwsector. We werken met passie, altijd gericht op het resultaat. Afbouw Alliantie is een lerende organisatie, voor iedereen.

2 voorbeelden van projecten in BIM 3D weergave:

Partnerbedrijven