afbouw specialisten, gibo wanden

Afbouw Alliantie Midden Nederland

Regiocoöperatie voor afbouwspecialisten in Midden-Nederland

Professionele stappen zetten in de afbouwsector

Regiocoöperatie Afbouw Alliantie Midden Nederland is één van onze regionale coöperaties die sinds 2021 zelfstandig draait en met succes. We zijn trots op de ontwikkeling die we binnen ons bedrijf doorgemaakt hebben het afgelopen jaar. Naast regiocoöperatie Midden Nederland zijn nog drie regio’s opgestart of nog in ontwikkeling. Met Afbouw Alliantie Bollenstreek, Afbouw Alliantie Gouda en Afbouw Alliantie Groene Hart zetten we professionele stappen in de afbouwsector.

Regiocoöperatie Afbouw Alliantie Midden-Nederland

Zoals we in 2021 konden melden hadden we deze ontwikkeling al een tijdje voor ogen. Inmiddels draaiende kunnen we de vruchten gaan plukken na een periode van investeren. Een regiocoöperatie zetten we niet zomaar op. Vanzelfsprekend kijken we vooraf goed naar vraag en aanbod in een bepaalde regio, qua opdrachten en qua ZZP-ers in de afbouw. Hebben we dat goed in beeld, dan beginnen we met het vormen van een kleine coöperatie in die regio. Afbouw Alliantie Midden-Nederland is onze regiocoöperatie in Amersfoort.

Elke regiocoöperatie op de kaart

Om elke regiocoöperatie serieus op de kaart te zetten krijgt elke regio een eigen logo. Door kennis en ervaring samen te brengen merk je in de praktijk dat het netwerk langzaam groter wordt. Zelfstandigen die werken in de afbouw sluiten zich aan bij een regiocoöperatie en voelen zich prettig in deze vorm van samenwerking. Die samenwerking staat voor een combinatie van puur vakwerk, kennis en de juiste motivatie die door de leden wordt ingebracht. Vanuit de koepelcoöperatie (Afbouw Alliantie Nederland) krijg je een solide basis voor opdrachten en kun je rekenen op backup van andere ZZP-ers.

Versterken, continuïteit en kwaliteit

Een coöperatie als Afbouw Alliantie Nederland is gebaseerd op het versterken van elkaar, continuïteit in werk en kwaliteit leveren. Die basis zie je terug in onze regiocoöperaties met leden die in hun eigen omgeving kunnen werken. Bedrijven in de regio hebben meer vertrouwen in vakbekwaamheid uit de buurt en zullen sneller een samenwerking aangaan. Daarmee zien we dat onze coöperaties per regio in de afbouwsector een succesvolle formule zijn. Alle regiocoöperaties vallen onder Afbouw Alliantie Nederland, opgericht op 4 maart 2021.

Verbreden in de afbouw

Afbouw Alliantie Midden Nederland is gestart met 4 leden: Jacco Broersen, Michael Putman, Michael Kearney en Johan v/d Weteringh. Discipline is het plaatsen van gipsblokken binnenwanden. Net als alle andere regiocoöperaties heeft deze regionale coöperatie een samenwerking met Afbouw Alliantie Nederland die de projecten aanneemt en de inkoop financiert. Nu wil deze regiocoöperatie zich graag verbreden in de totale afbouw in de bouwsector. Dit doen ze door de verschillende disciplines eigen te maken en door andere leden aan te trekken. Een pilotproject is inmiddels gestart in Waarder. Naast het plaatsen van gibowanden werd door onze mensen het stuc-en spuitwerk verzorgd.

Uitbreiding naar totaalafbouw

Onder het motto ‘Doen is de beste manier van denken’ vaart Afbouw Alliantie Midden Nederland deze koers. Uitbreiding naar totaalafbouw in de afbouwbranche is dan ook een uitdaging die we pragmatisch aangaan. Doordat er vanuit de werkvloer georganiseerd wordt zal het bewaken van planning, vakkundigheid en verantwoordelijkheid per regio toenemen. Logisch ook, want de leden zijn stuk voor stuk vakmensen die samen voor hun eigen winkel gaan. Resultaten binnen je eigen onderneming merk je direct en dat werkt motiverend en zorgt voor verbinding.

Kleine zelfstandig werkende coöperaties

Het volgende wordt wellicht in de bouwsector door sommigen nog gezien als een utopie. Toch zal het samenspel dat nodig is in de bouw op de werkvloer moeten ontstaan. Om dat te bewerkstelligen zal er organisatorisch een verandering moeten plaatsvinden, oftewel een andere manier van werken én denken. Dat is waar wij als Afbouw Alliantie al jaren mee bezig zijn en wat momenteel resulteert in kleine zelfstandig werkende regionale coöperaties met 4 tot maximaal 10 personen. Regiocoöperaties zijn een deel van een groter geheel en dat heeft aanzienlijke voordelen. Toch blijft een coöperatie op deze manier kleinschalig werken, het netwerk regionaal uitbreiden en de kwaliteit verhogen.

Waar we het voor doen

Nu werken we al even met deze organisatievorm en zien we dat we hiermee nog beter en gerichter kunnen inspelen op vraag en aanbod. De druk op de bouwsector voelen we in de afbouw ook. Goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen aan je bedrijf binden wordt steeds lastiger. Om optimale kwaliteit te kunnen blijven waarborgen zien wij een mooie toekomst voor ons concept met regiocoöperaties. Per regio werken we hard aan het opzetten van samenwerkingen en brengen we opdrachtgevers en ZZP-ers samen. Regionale coöperaties rollen we uit vanuit één centrale coöperatie Afbouw Alliantie Nederland (AAN). Als koepelcoöperatie heeft AAN de doelstelling om de regionale coöperaties te faciliteren en te verbreden. Gaat het hen goed, dan is het concept succesvol en wat ons betreft geslaagd. Dat is waar we het voor doen.

 

Volg onze updates ook op LinkedIn

Terug naar » Organisatie

Partnerbedrijven